Bratři Česalové otevírají Tomáškovu vilu veřejnosti

Tomáškova vila z let 1930-1933 patří z architektonického hlediska mezi nejvýznamnější funkcionalistické budovy Plzeňského kraje. Plzeňský rodák a stavitel Karel Tomášek ji nechal postavit ve spolupráci s architektem Janem Víškem pro svou rodinu a jako zázemí své projektové kanceláře. Mimo jiné se také podílel na výstavbě Sokolské jednoty Plzeň – Doubravka nebo na Legionářském domě v téže lokalitě. Postupem let se postava Karla Tomáška a budovy staly tichou připomínkou “zlatých” let a přitom provázejí obyvatele Plzně každý den. A nyní chtějí bratři Česalové na tyto pamětihodnosti upozornit zpřístupněním nemovité kulturní památky veřejnosti a zviditelněním osoby Karla Tomáška.

Kdyby budovy mohly vyprávět, dozvěděli bychom se z chodeb vily příběh o životě Tomáškovy rodiny. Víme, že kvůli hospodářské krizi vilu kupuje Dr. Ing. Emanuel Valenta, šéf Pokusného ústavu plzeňských Škodových závodů. Objekt kupuje pro svou rodinu a dostává přízvisko “Vila Valentových”. V 50. letech se poklidný život rodiny střetává s režimem a Valenta je obviněn ve vykonstruovaném procesu, což má za následek zabrání vily komunistickým režimem. Valentovi se musí uskromnit, protože část bytových prostor je přidělen vojenskému plukovníkovi. Situace se v roce 1958 zhoršuje natolik, že je rodina vystěhována úplně. V mezidobí je ve vile zřízena např. mateřská škola nebo konzum. Po pádu komunismu znovu nabývají vlastnictví Valentovy dcery, ty objekt prodávají. Roku 1994 vila získává titul nemovité kulturní památky. V následujících letech probíhají stavební úpravy do podoby, kterou známe ze současnosti.

A co je zde historického?

Světoznámý architekt Jan Víšek navrhl tři patra v půdorysu do tvaru L, kombinující pravoúhlé bloky na rozsáhlé zahradě s kruhovou fontánou. Objekt disponuje 6 vchody, prosklenou částí fasády z kovových rámů a dřevěnými špaletovými okny. Dominantou přízemí je mramorové schodiště s interiérovou fontánou. První patro, obývané rodinou Tomáškových, disponovalo vestavěným nábytkem. Oboustranný příborník dříve spojoval přípravnu a jídelnu. Dále je zde ikonická koupelna s obkladem ze zeleného opaxitu. Druhé patro nabízí slunné terasy s výhledem na prostranství Doubravky a přilehlého okolí.

Současní majitelé, bratři Česalové, Vás zvou do prostor, kde kdysi vznikala tvář budov a míst města Plzně. Prozkoumejte zákoutí soukromých prostor významného stavitele nebo se vydejte na slunné terasy a podívejte se na své město zase z jiné perspektivy. Nechte se nadchnout precizností a elegancí funkcionalismu, meziválečnou architekturou 30. let a nebo zavzpomínat na své mládí. Více informací nejen z historie Tomáškovy vily a rezervace prohlídek naleznete zde.

Foto: archiv Tomáškova rodina, archiv Valentova rodina, PK

Nejnovější příspěvky