Historie Tomáškovy vily

  • sloh: funkcionalismus

  • výstavba: 1931 – 1933

  • místo: Plzeň-Doubravka, Masarykova ulice č. 854/102

  • stavitel: Karel Tomášek

  • architekt: Jan Víšek

  • památková ochrana: nemovitá kulturní památka

Stavba vily byla zahájena v roce 1931, stavitel Karel Tomášek vilu začal budovat podle návrhu architekta Jana Víška. K dokončení stavebních prací na vile došlo 14. dubna 1933

Tomáškova rodina kvůli hospodářské krizi donucena vilu z finančních problémů prodat. Vilu kupuje v letech 1938 zaměstnanec plzeňských Škodových závodů Dr. Ing. Emanuel Valenta a vila je mezi obyvateli Doubravky nazývána jako “vila Valentových”. 

Nový majitel vily byl však v 50. letech pronásledován komunistickou stranou, a tak poklidný život rodiny Valentových ve vile začal nabírat nepříjemné obrátky. Otec rodiny Emanuel Valenta je obviněn z údajného překročení státních hranic, odsouzen a uvězněn. Právě to se stalo podnětem k zabrání vily komunistickou stranou. Polovina vily tedy propadla státu, který zde zřídil mateřskou školu. Ve vile byly rodině ponechány dvě místnosti bez kuchyně. Zbytek prostoru začal obývat vojenský plukovník. 

Situace se stále zhoršovala, a tak byli Valentovi v roce 1958 definitivně vystěhováni z vily. Jako náhrada jim byly poskytnuty dva byty o velikost 1+1.

V roce 1990 zažádaly Valentovy dcery o navrácení vily do jejich vlastnictví. Dostaly vilu zpět v restitučním řízení, ale až o 6 let později byl objekt prodán jinému majiteli z důvodu blokace mateřskou školkou. 

V roce 1994 byla Tomáškova vila prohlášena za kulturní památku.

Mezi lety 1996 – 2001 došlo na vile ke stavebním úpravám, po kterých zůstalo zachováno jen původní schodiště, kamenné dlažby, fontána v hlavní hale a také krb v jedné z místností.

Od roku 2002 vila sloužila jako administrativní budova a také ke komerčním účelům, ve vile bylo provozováno nehtové studio nebo právní poradna. V roce 2020 vilu kupují bratři Česalové, za jejich působení má budova administrativní funkci a je plánováno otevření vily pro veřejnost.

Zdroje informací:

Pubec.cz

Národní památkový ústav

Slavné vily.cz

Plzeňský architektonický manuál

Encyklopedie Plzně

T. J. Sokol Plzeň Doubravka

Paměť národa