Důležité osobnosti

Karel Tomášek

Karel Tomášek (3.5.1884 – 15.4.1944) byl architekt, stavitel a podnikatel, který se narodil v Plzni v Lobzích okolo roku 1884. 

Osobnost Karla Tomáška stála u vzniku Sokolské jednoty Plzeň – Doubravka. Dne 27. listopadu 1903 byl jedním ze zakládajících členů Sokolské jednoty spolu s Františkem Pechmanem, Jiřím Tomáškem, Josefem Mukenšnáblem, Matoušem Techlem, Ferdinandem Waldmannem a Josefem Tomáškem. V roce 1907 se Karel Tomášek zúčastnil na závodech v rámci V. sokolského sletu. V roce 1932 rodina Karla Tomáška Sokolské jednotě věnovala prapor, pod kterým se doubravecká odnož Sokola reprezentoval na IX. sokolském sletu v Praze. Prapor byl jednotě předán dne 14. srpna 1932 na letním cvičišti za účasti župního starosty Šípa.

S osobností Karla Tomáška je spojeno i mnoho staveb a projektů v Plzni. V roce 1921 na lesním pozemku u Velkého boleveckého rybníka (zvaném „na Potvorách“) postavil restauraci, která byla později přejmenována na OstendeMezi lety 1921 – 1922 postavil na Doubravce tzv. Legionářský dům. Objekt disponoval elektrickým divadlem, restaurací a lázněmi. Vnitřek domu byl dekorován moderní plastickou a malovanou výzdobou, hlavní průčelí domu bylo vystavěno ve stylu raného dekorativismu. Objekt byl místními nazýván “legiodům”. Pravidelně se zde promítaly filmy, jeden odpoledne pro děti, jeden večer pro dospělé, jednalo se o filmy výchovné a poučné. Budova dodnes stojí, je známá pod názvem „Lucerna“ – podle kina Lucerna, které zde bylo umístěno, z původního vzhledu se dodnes příliš nezachovalo. V roce 1929 Karel Tomášek dostavěl rozhlednu Chlum v Plzni-Doubravce. Původní chatu a spodní kamennou část rozhledny navrhl dostavět do současné výšky rozhledny.  V Plzni také postavil mnoho obchodních a činžovních domů (např. sídlo firmy Suknaspol na Americké třídě). 

Podílel se také na vybudování souvislého opevnění země, dne 25. června 1938 byla Tomáškově firmě zadána zakázka na výstavbu 45 pevnůstek, ale kvůli nástupu války se stihlo vybudovat pouze 19 z nich. Pevnůstky se nacházely v okolí města Stříbro.

Jan Víšek

Jan Víšek byl blízký přítel Karla Tomáška a také architektem Tomáškovy vily. Narodil se v roce 1890 v jižních Čechách, studoval pozemní stavitelství. působil ve Státním pozemkovém úřadu v Praze, následně přesídlil do Brna. V rámci svých prací cestoval po Evropě (Vídeň, Paříž), kde se setkal s mnoha zahraničními architekty (Le Corbusier, August Perret, Adolf Loos), kteří Víškovu tvorbu ovlivnili. V Brně stál Jan Víšek za projektem výstavby Státního divadla v Brně, které stavěl od roku 1956.

Dr. Ing. Emanuel Valenta

Tomáškova rodina kvůli hospodářské krizi vilu z finančních problémů prodává. Vilu kupuje Dr. Ing. Emanuel Valenta a díky jeho lidumilné povaze je mezi obyvateli Doubravky nazývána jako “vila Valentových”.

Valentovi byla významně postavená rodina, otec Emanuel pracoval jako šéf Pokusného ústavu plzeňských Škodových závodů. Valentovi měli dvě dcery – Hanu a Emanuelu – které velmi rády vzpomínají na své dětství strávené ve vile. Za vilou se nacházelo volejbalové hřiště a bazén, kam si chodívaly hrát spolu s Valentovými dcerami i děti z celého okolí.

Dcera Hana (provdaná Moravcová) se stala úspěšnou volejbalistkou a sportovní reprezentantkou.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byla rodina pronásledována komunisty. Otec Emanuel Valenta byl obviněn z údajného překročení státních hranic (tzv. akce Kámen), byl odsouzen a následně propuštěn ze Škodových závodů. Ještě před uvězněním si zřídil u Pietasu dílnu, kde pracoval na svém patentu a vyráběl zde ložiska do leteckých motorů. V roce 1949 komunistická strana otci ukončila živnost a vybavení jeho dílny bylo sešrotováno.

​V roce 1951 byl Valenta odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu tří let. Polovina vily je rodině zabavena ve státní prospěch, zde je zřízena mateřská škola. Zbylí členové Valentovy rodiny dále žijí ve vile ve dvou pokojích bez sociálního zázemí. V roce 1958 byly Valentovi kvůli zhoršení situace v zemi donuceni se z vily vystěhovat. Dcery Emanuela Valenty dům získaly zpět až v roce 1990 v restitučním řízení po pádu komunismu. O 6 let později vilu prodávají dalšímu majiteli.

Zdroje informací